top of page

آزاده محسنی

ایرانی، نویسنده

1357 - تهران

آزاده محسنی

آزاده محسنی متولد سال 1357 اولین تجربه داستان‌نویسی خود را با انتشار مجموعه داستان "متولد ماه جغد" از طرف نشر ققنوس آغاز کرد. این کتاب خبر از نویسنده‌ای زن با قلمی شیوا و قصه‌گو، به دور از فضاهای کلیشه‌ای حاکم بر ادبیات زنان می‌داد. او در دومین اثر خود "همه چی درس می‌شه" به سراغ فضاهایی رفته که جسارت خاصی را طلب می‌کند و نویسنده را به زورآزمایی می‌طلبد.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page