top of page

امير صالحي طالقاني

مترجم، ایرانی

1345 - ایران-تهران

امير صالحي طالقاني

امير صالحي طالقاني متولد 1345 تهران و داراي دانشنامه كارشناسي فيزيك و علوم آزمايشگاهي است. وي فعاليت آموزشي خود را از 1364 در مدارس تهران آغاز كرد و از همان سال‌ها با انتخاب آثار گوناگون موردنياز دانش‌آموزان و دانشجويان به ترجمه آنها پرداخت.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page