top of page

ف دقیقی

ایرانی، نویسنده

1339 - کاشان، ایران

ف دقیقی

ف دقیقی(پروانه) از زبان خودش: من در اسفند 1339 در شهر کاشان به دنیا آمدم و در سال 54 با یک افسر نیروی زمینی ازدواج کردم. با آغاز جنگ تحمیلی همسرم به مناطق جنگی فرستاده شد. آن روزها سرگرمی من نوشتن بود؛ نوشتن برایم یک نوع اعتیاد به شمار میرفت. هیچ چیز به اندازه ی خلق یک اثر خوشحالم نمیکرد. اولین رمانم به اسم باغ مینا درآن سال‌ها نوشته شد که در سال 1380 به چاپ رسید. استقبال مخاطبین، انگیزه‌ای بود تا دومین رمانم به نام عسل تلخ منتشر شود. در بین قصه های دوران کودکی، حادثه‌ی کشف حجاب و کشیدن چادر از سر مادر بزرگم برایم جذاب تربود.

بعدها یعنی بعد از نوشتن عسل تلخ، تصمیم گرفتم این رویداد تاریخی را در قالب یک رمان که روندی عاشقانه را طی میکند، ارائه بدهم. بعد از این کتاب که اسمش را کوچه سلطان امیر احمد گذاشتم، رمانی از سال‌های دفاع مقدس نوشتم به اسم جهنم فرشتگان؛ که البته با این اسم موافقت نشد و با نام هیچ چراغی روشن نیست به چاپ رسید. در سال 1386 رمان شب به خیر دنیا را نوشتم که بر اساس داستانی واقعی است. در سال 1387 ، رمان سال‌های بدون مرد را شروع به نوشتن کردم.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page