top of page

مارتا نوسباوم

نویسنده

1947 - آمریکا

مارتا نوسباوم

 

مارتا نوسباوم متولد 1947 نیویورک است. «مارتا نوسباوم» فیلسوف و نویسنده معاصر آمریکایی و متخصص در فلسفه ارسطو، بیشتر به خاطر نظرگاه‌های عامه‌پسند در طرح مسائل فلسفی از معروفیت خاصی برخوردار شده است.
در کنار این نکته، نوسباوم در آثاری که می‌نگارد به بیان مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی که انسان‌ها در جوامع امروز با آن مواجهند می‌پردازد؛ مسائلی نظیر فقر، تبعیض جنسی، عواطف بشری، شیوه‌های آموزش در دانشگاه‌ها و... .

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page