top of page

محسن حسام

نویسنده، ایرانی

1327 - رشت

محسن حسام

محسن حسام، متولد سال 1327 شهر رشت است. او از جوانی داستان می‌نوشت و در تبعید نیز با نشریات مختلف فرهنگی همکاری کرده است؛ از جمله سایبان ، کتاب جمعه‌ها، آفتاب، مکث، آرش، افسانه و باران همکاری داشته است. محسن حسام بیش از 20 سال است که در پاریس زندگی می‌کند. نخستین رمان این نویسنده به‌نام مهربانی و شیرین در سال 1352 منتشر شده است.

از دیگر آثار این نویسنده، به جز مجموعه داستان کوچه شامپیونه، ‌می‌توان کتاب‌های زیر را نام برد: پشت برچین (مجموعه داستان 1353)، پرنده در باد (داستان بلند 1355)، ملاقاتی‌ها (مجموعه داستان 1359)، قلعه‌نشینان (داستان بلند 1359)، ماهی در تور (پنج قصه برای کودکان 1359)، پرنده‌های کوچک بال طلایی من زیر چادر مادربزرگ (داستان بلند 1367)، قناری شاعر (قصه برای نوجوانان، 1369) و تبعیدی‌ها (رمان 1374) حاصل چندسال فعالیت این نویسنده است.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page