top of page

کارل ویت‌ فوگل

نویسنده

1896 - آلمان

کارل ویت‌ فوگل

کارل اگوست ویت‌فوگل یکی از جامعه‌شناسان جنجالی دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ است که مطالعات خود را در مورد آسیا و نهضت‌های مارکسیستی انجام داد. وی تا سال ۱۹۳۱ یکی از شخصیت‌های برجسته مارکسیسم بود. اما از سال ۱۹۳۱ به بعد مخصوصاً با انتشار کتاب «اقتصاد و جامعه چین» و در سال ۱۹۵۷ با انتشار کتاب «استبداد شرقی» به زبان انگلیسی، یکی از مخالفین سرسخت مارکسیسم به حساب می‌آید. آثار ویت‌فوگل از مهم‌ترین افکار و عقاید روشنفکرانه و توسعه سیاسی قرن بیستم است و در سال‌های جمهوری «وایمار» در آلمان و تا امروز در جامعه بورژوازی برای ویت‌فوگل اعتبار و حیثیت شایانی به بار آورده است.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page