نشانه های افول امپراطوری غرب ، این خطه از جهان ، هر روز بیش تر هویدا می شوند . دوران سیصد ساله اوج گیری و موج سواری سلطه محورانه سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، نظامی ، علمی و فرهنگی تمدن غربی از حدت و شدت سرعت می افتد . انسان ها ، نظریه ها ، جنبش ها ، ملت ها و کشور هایی در برابر این گونه تمدنی قد علم می کنند و زنگ خطر بیش از پیش هماهنگی را در مقام مقابله با تهدیدات زیستی ، آلودگی های ارتباطی ، خسارات انسانی ، نابودی های ارزشی به یاری سرمایه های مکشی ، دانش ها و رسانه های سفارشی ، موسسات و سازمان های فرمایشی و منازعات و جنگ های فرسایشی به صدا در می آورند.

این زنگ خطر از دو سو به گوش غرب می رسد : از بیرون و از درون .

این کتاب نمونه فرخنده و فرهیخته فریادی است که از درون و از گلوی خود غرب بیرون می آید : آخر زمان و به عبارت دقیق تر آخر زمان غرب

(آخر بازی (پایان جهان غرب

€9.90Price
 • نام اصلی: The Time of Tribes: Decline of Individualism in Mass Society

  نویسنده: میشل مافه‌زولی

  مترجم: مرتضی کتبی

  ناشر: نشر ثالث

  فلسفه

  ادبیات انگلیسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

  ۸۰ صفحه

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved