• خطرناک‌ترین عضو حزب. در هر حزبی یکی هست که به دلیل بیان مومنانه و پرشور اصول جزمی حزب، سایر اعضا را به خشم می‌آورد.

• درمان پریشان حالی. بهترین افزار یاری رساندن به پریشان‌حالان و آرام ساختن آنان در این نهفته است که آنان را به گونه‌ای نمایان بستاییم.

• علاقه به تک‌تک فضیلت‌ها. ما تا زمانی برای هیچ‌یک از فضیلت‌های‌مان ارزشی قائل نمی‌شویم که به غیاب کامل آن در دشمن خود پی ببریم.

آدمی با دیگران

€17.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved