اين کتاب شامل شش داستان است. «آدم‌هاي روستايی خوب»، «آواره»، «پشت پارکر»، «معبد روح‌القدس»، «سلمانی» و «چرا کفار خشمگين مي‌شوند»، شش داستان اين مجموعه هستند. اين داستان‌ها همانند تمامی داستان‌های  اين نويسنده با تصوير کردن دروني‌ترين دغدغه‌هاي انسانی با درون‌مايه‌هاي مشخصي چون مذهب، مرگ، شيطان، رستگاری، توبه و مسائل اجتماعی مربوط به دوره‌ای که او در آن مي‌زيسته، پرداخته‌اند.

آدم‌های روستایی خوب

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved