کتاب آسیب شناسی روانی زندگی روزمره در سال ۱۹۰۱، یک سال بعد از انتشار تفسیر رویا به چاپ رسید. فروید به تدریج در طی سال های آتی با افزودن مثالهای متنوع و متعدد، آن را بسیار غنی تر ساخت. برای خوانندگان مبتدی که می خواهند با روانکاوی و بویژه نظریات فروید آشنا شوند، کتاب آسیب شناسی روانی زندگی روزمره حاضر می تواند بهترین گزینه محسوب شود، زیرا کتاب کمتر به مسائل نظری محض می پردازد و بیشتر با ارائه مثالهای بی شماری که کمابیش در زندگی هر کدام از ما اتفاق می افتد و بسیار غنی و همه فهم هستند، سعی در تبیین نظریات روانکاوی دارد.

آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved