اي شب تيره! روزگار مني، | يا دو چشم سياه يار مني | از بلندي چو گيسوان سياه، | وز سياهي دل نگار مني | در برت با خيال او بسيار | اشك از ديده كرده‌ام بكنار | چه بسا با تو راز دل گفتم، | چه بسا با تومانده ام بيدار | آگهي كز دو ديده ريزم خون، | بي خبر نيستي كه چونم; چون | راست چون سرو بود، قامت من | زان قد سرو شد خميده كنون | روزگاري چو سرو بودم راست | شرح اين قصه سخت جان فرساست | بر سر عرش بود پروازم، | عشق بالم شكست و قدرم كاست! | جانم از غم تباه شد;ايواه | روزم از عشق شد سياه - سياه | سوختم، سوختم; دريغ! دريغ | مگر اي شبح! عشق بود گناه؟

آهنگ‌های فراموش‌شده

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved