رسول یونان در مجموعه شعر «آکوردی برای صرف شام» از ممکن‌ها حرف می‌زند، از آنچه می تواند روی دهد یا روی داده است و از آنچه روی خواهد داد خبری نیست، مگر که بتوان با توجه به واقعیت‌های ملموس زندگی، زمان وقوعشان را تخمین زد. در یکی از شعرهای این مجموعه می خوانیم:

«با هم این شعر را شروع کرده بودیم

زیبایی از تو بود و

کلمات از من اما پاییز آمد همه چیز را به هم ریخت

حالا تنها در ادامه این شعر خیابان خلوت است

کودکی سنگ پرتاب می‌کند

تنها چراغ روشن در مه می‌شکند.»

آکوردی برای صرف شام

€9.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved