اثر حاضر، در فضایی مربوط به زمان جنگ سرد و تقابل شرق و غرب نگارش یافته است كه طی آن نگارنده سیاست جهانی ناشی از این تقابل را به نقد كشیده است . دغدغه‌ها و عمده‌ترین مسائل مورد بحث نویسنده در این كتاب كه در سال‌های ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ تالیف شده چهار مقوله را در برمی‌گیرد .مسخ سوسیالیسم، لگام گسیختگی سرمایه‌داری، آینده جهان سوم و مسابقه تسلیحاتی .مباحث كتاب عبارت‌اند از : ((برخی مقدمات كلی : دگرگونی مبتنی بر دوراندیشی و دگرگونی فاجعه‌آمیز، سرچشمه‌های تاریخی بحران كنونی و دورنمای آینده، «تفكر سیاسی سالم و بیمارانه»؛ «ماهیت نظام شوروی»؛ «آیا هدف اتحاد شوروی سلطه جهانی است؟»؛ «معنا و كاركرد ایدئولوژی كمونیست»؛ «مسئله آلمان»؛ «مسئله چین»؛ «پیشنهادهایی برای صلح». كتاب با نتیجه‌گیری مولف و پی‌نوشت مترجم به پایان می‌رسد.

آیا انسان پیروز خواهد شد؟

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved