کتاب آینده اسلام در مورد آینده همه ماست.امروزه اسلام و مسلمانان بازیگران مهمی در تاریخ جهانند. آن ها بخشی از موزاییک جوامع اروپایی و آمریکایی را تشکیل می دهند.در جهانی که اغلب ،انشقاق بین ما و آن ها را می پذیریم ، با این چالش مواجه می شویم که از تفاوت هایمان عبور کنیم(نه اینکه انکارشان کنیم)و انسان بودگی مشترک را تایید و تصدیق کنیم و بفهمیم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به عنوان آفرینندگان مشترک جوامع و دنیای مان در تعامل با هم و به هم وابسته ایم.مهم ترین درسی که از سال ها تعلیم و تدریس اسلام و جوامع اسلامی آموخته ام هنوز این است که اسلام – گرچه روشن اما- سخت فهم و دیریاب است . اگر می خواهید بدانید مردم به چه چیزی ایمان و اعتقاد دارند، اگر می خواهید واقعیت زندکانی هر روزه آن ها را فراچنگ آورید، باید به قول اصطلاحات تخصصی دانشگاهی هم به متن و هم به شرایط نگاهی دقیق داشته باشید . فهمیدن مذاهب دیگران نه تنها نیازمند آگاهی از منابع مقدس آن مذاهب (متون مقدس،آیین ها ، عقاید تعصب آمیز و قوانین) بلکه نیازمند آگاهی از چیزی است که مردم واقعا به آن ایمان دارند و انجام می دهند

آینده اسلام

25,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved