داستان‌های كتاب از دو مجموعه داستان «بعد از زلزله» و «فيل گم می‌شود» و همچنين مجله «نيويوركر» انتخاب شده‌اند. معيار نامگذاری كتاب و گزينش اين داستان‌ها و چاپ‌شان در قالب يک مجموعه همان‌طور كه مترجم اشاره كرده تنها سليقه شخصی او بوده است: كاری كه شايد چندان به مذاق بعضی‌ها خوش نيايد. اما اين تركيب داستان‌ها و گزينش پراكنده آنها از طرفی خالی از لطف هم نبوده است. مجموعه داستان‌های «فيل گم می‌شود» و «بعد از زلزله» به ترتيب در سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۰ به چاپ رسيده‌اند و تک داستان «تونی تاكی تانی» در سال ۲۰۰۲ در مجله «نيويوركر» منتشر شده است. اين به آن معنی است كه ما در واقع با مجموعه‌ای سر و كار داريم كه حاصل هشت سال تجربه داستان نويسی موراكامی را يكجا پيش رويمان می‌گذارد. آنچه ديدنی از آب درآمده اشتراک تمام اين داستان‌ها در فضاسازی، ايجاد موقعيت‌های سورآل، نوع طرح ريزی وقايع، دغدغه شخصيت‌ها و بسياری چيزهای‌ ظريف ديگر است كه در مجموع نوع و سبک كار موراكامی را مشخص می‌كنند. شخصيت‌های اين مجموعه آدم‌های خونسرد و آرامی هستند كه در تمام اين سال‌ها در داستان‌های موراكامی مانده‌اند و گاهی شخصيت‌های آثار كافكا را به ياد مخاطب می‌آورند. اين آدم‌ها تنها كاری كه در مقابل اتفاقات غيرعادی و حيرت انگيز انجام می‌دهند عبور كردن از كنار آنهاست.

ابرقورباغه و پای عسلی

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved