«اتفاق می‌افتد ... و آشفته و درهم برهم است. و آزادی درهم برهم است، و مردمان آزاد آزادند تا خطا کنند و مرتکب جرم شوند و کارهای بد بکنند.»
این پاسخ دانلد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی‌اشدر ۱۱ آوریل ۲۰۰۱ ، درباره‌ی تاراج بغداد بود و عنوان نمایشنامه‌ای شده است درباره‌ی جریانات فوق‌العاده‌ای که منجر به حمله به عراق شد.
اتفاق می افتد یک نمایشنامه تار یخی است و بر تار یخ بسیار متأخر تمرکز دارد. صحت رویدادهای آن به تأیید منابع گوناگون خصوصی و دولتی رسیده است. آنچه رخ داد رخ داد. هیچ روایت نادرستی ، دانسته در آن راه نیافته است. صحنه های سخنران کلمه به کلمه عین گفته های اشخاص است. آنجا که درها پشت سرانِ جهان و مشاورانشان بسته می شود، من از نیروی تخیلم بهره گرفته ام. این البته یک نمایشنامه است، نه نوعی مستند؛ و امیدوارم محرکه آن، نه فقط شخصیتها و خود داستان بلکه به همان اندازه موضوعات آن باشد. وظیفه دارم از همه کسانی __ برخی خود در کانون این حوادث اند و دیگران درحاشیه __ سپاسگزاری کنم که آن همه از وقت و دانش خود را با گشاده دستی در اختیار من گذاشتند و به فهم و شناختم یاری رساندند.

اتفاق می‌افتد

SKU: 9786001740435
15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved