غیرممکن

من نمی‌توانم باور‌كنم. فكر می‌كنم همه‌اش خواب می‌بينم. آخر چه‌طور ممكن است؟ مگر می‌شود از ديوارها عبور كرد، يا از آب گذشت و خيس نشد؟! ما تمام اين كارها را كرديم، حتی از كوه پرت شديم و خراشی برنداشتيم.

- احمق! ما مرده‌ايم.

احمق، ما مرده‌ایم

SKU: 791/978-964-8765-32-8
1,00€Price
 • نویسنده: رسول یونان

  ناشر: نشر مشکی


  شعر


  چاپ اول: 1389

  ۳۲ صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved