کتاب حاضر، داستان تخیلی خانواده‌ای است که از سال‌های دور و در دهی به نام سوغندی آغاز می‌شود و در این میان کشمکش‌هایی برای بقای نسل و نام اجدادی انجام می‌شود تا گروهی به تعهدی که به نیاکان خود دارند عمل کنند، یعنی آن‌چه در اختیارشان بود با شکل بهتر تحویل وارث بعدی دهند. گویا همه‌ی اجدادشان در قبرهای خود نظاره‌گر اقدامات بازماندگان خود هستند تا وارث صالح و باکیاست و بالیاقت و متعهد و مومن انتخاب شود. شخص وارث باید شرایط تحمل این بار سنگین را داشته باشد، در غیر این صورت برای نسل پس از وارث زمینه را فراهم می‌سازند. در این میان، خانواده‌ی آقامیر نوعی تلاش توام با اطاعت و هماهنگی خاص را برای بقای نسل خود انجام می‌دهند. مادری طفلی را به دنیا می‌آورد و سپس می‌میرد. پدربزرگ او را با خود به همه‌جا برده و تقلا و کوشش در ادامه‌ی زندگی را به او می‌‌آموزد تا مسئولیت سنگین این ارث را بر دوش او قرار دهند. اما اتفاقات دیگری که با کینه و عداوت حساب شده به وجود می‌آید، سعی در توقف ادامه‌ی حیات این خانواده دارد و حوادثی را برای نابودی وارث طراحی می‌کند و شرارت‌هایی به وجود می‌آید.

ارثیه فامیلی

€25.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved