ما انسان‌ها پله‌پله از سطح‌هاى پایین زندگى بالا آمده‌ایم تا به آن‌چه امروز هستیم رسیده‌ایم و این امر بر پایه‌ى فرایند انتخاب طبیعى‌ از میان تغییرهایى صورت گرفته که به صورت تصادفى اتفاق مى‌افتاده‌اند. هریک از این تغییرها باید ارزش خود را با جان‌به‌در بردن در جریان نبردى دایمى براى تداوم زندگى به اثبات برسانند. نبردى که در آن هستىِ فرد رویاروى خطرهاى محیط زندگى، یا هستى یک نوع موجود زنده رویاروى نوعى دیگر قرار دارد. این فرایند، میلیون‌ها سال است که ادامه دارد. کارامدترین مدلى که تا کنون براى فهم شکل گرفتن مغز انسان در این گذار میلیون‌هاساله ارائه شده، مدل تدوین‌یافته‌ى وسیله‌ى پل مک لین‌ است که مدل سه واحدى مغز نام دارد. بر مبناى این مدل، مغز انسان از سه سطح تشکیل یافته که از نظر تکاملى در سه مرحله‌ى مختلف شکل گرفته‌اند: «مغز خزنده‌ها»، «سامانه‌ى لیمبیک» و بالاخره «قشر جدید.»

از ذره تا ذهن

SKU: 3892/978-600-119-097-1
9,90€Price
 • نویسنده: احمد محیط

  ناشر: نشر قطره


  روانشناسی


  ادبیات فارسی

  چاپ اول: 1389

  96 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved