از متن داستان: «هواپیما با تکانهای شدیدی از ارتفاعش کم میشد و میتوانستیم نور چراغ خانهها و خیابانهای تهران را کمکم ببینیم. من عاشق این لحظه بودم و در حالیکه فیلم می‌گرفتم با شوق به چراغها نگاه میکردم. مطمئن بودم فرود هواپیمای فرانکفورت که اعلام شود اشک شوق به مینو امان نمیدهد. نمیدانستم چه کسانی را در فرودگاه خواهم دید و از فکر اینکه بابا را نمیبینم بغض درگلویم نشست.»

از زادگاهم تهران تا وطنم سالزبورگ

SKU: 9783864331633
12,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved