از متن داستان: «هواپیما با تکانهای شدیدی از ارتفاعش کم میشد و میتوانستیم نور چراغ خانهها و خیابانهای تهران را کمکم ببینیم. من عاشق این لحظه بودم و در حالیکه فیلم می‌گرفتم با شوق به چراغها نگاه میکردم. مطمئن بودم فرود هواپیمای فرانکفورت که اعلام شود اشک شوق به مینو امان نمیدهد. نمیدانستم چه کسانی را در فرودگاه خواهم دید و از فکر اینکه بابا را نمیبینم بغض درگلویم نشست.»

از زادگاهم تهران تا وطنم سالزبورگ

SKU: 9783864331633
€12.00Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved