«از نوشتن» مجموعه یادداشت های کوتاه و بلندِ پراکنده است. «هریک از نوشته های آمده در این کتاب ... به زمانی و به شیوه ای دست آورد مشق درنگیدن، اندیشیدن، و نوشتن در ژانرهای گوناگون و با هدف های دیگرگونه بوده است.» نخ تسبیح این مشق نوشته های درنگیدن و اندیشیدن در حوزه هایی متنوع و وسیع؛ همانا در عنوان کتاب منعکس است، این یادداشت ها که حاصل زمانهای مختلف و با موضوعات گوناگون نوشته شده اند، در یک نکته محوری با هم اشتراک دارند. آن نکته نوشتن است.

از نوشتن

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved