اتاقی است خاکستری. دری سمت چپ، دری سمت راست، پنجره ای رو‌به‌رو. جلوی پنجره پرده خاکستری رنگی افتاده است. دو سه تابلو، یک گرام، یک کوزه عتیقه ویک کتابخانه کوچک تزیینات اتاق را تشکیل می دهند. وسط، یک میز بزرگ کشودار و سه طرف آن صندلی دیده می شود... نور باید به گونه ای تنظیم شود که حرکت زمان را ثبت کند و نوسان آن از بامداد به سوی غرب است...

از پشت شیشه ها

SKU: 2831/978-964-341-874-8
13,90€Price
 • نویسنده: اکبر رادی

  ناشر: نشر قطره


  نمایشنامه


  چاپ اول: 1387

  163 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved