نویسنده سعی دارد با تکیه بر تجربه ایران، از ورای مسئله جنسیت به بحث و بررسی این موضوع در بُعدی جهانی بپردازد. می کوشد ماهیت نظامی را بر خواننده آشکار کند که با ویژگی توتالیتری خویش سعی در پنهان داشتن تناقضات دارد و با سرپوش گذاشتن بر تفاوت‌ها موضوع هویت جنسی را نیز هم‌چون هویت دینی، به دیندار و بی‌دین تقلیل دهد. اسلام‌گرایی به عنوان جنبشی سیاسی در جهان معاصر چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا می خواهد با بسیج مسلمانان بر محور اصول و احکام اسلامی دنیایی نو بنیان نهد و یا این‌که بازتابی است در برابر مدرنیته؟

شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس ساکن فرانسه، می کوشد در "اسلام سیاسی، جنسیت و جنس‌گونگی"، پاسخی برای این پرسش بیابد. او در هر یک از چهار فصل کتاب می کوشد ابتدا دیدگاه‌های اسلام‌شناسان غیر ایرانی را بررسی کرده، پس از آن با تکیه بر تجربه ایران، نظر خویش بیان دارد. به نظر او مسائل زنان در رابطه با جنبش کنونی اسلام در جهان معاصر، آن‌گاه که بحث‌های نظری پیش می آید، در حاشیه قرار گرفته و می گیرد.

اسلام سیاسی، جنسیت و جنس‌گونگی

€12.00Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved