جنگ جهانی دوم پیامد شوم ایدئولوژی استعماری جهان غرب برای جهانیان بود. اردوگاههای متضاد ایدئولوژیک غربی اعم از کاپیتالیسم، مارکسیسم، نازیسم و فاشیسم به یک نسبت در برافروختن شعله‌های این جنگ نقش داشتند. قربانیان اما کشورهای ضعیف بودند. کشورهایی که باوجود بی‌طرفی از آسیب آن درامان نماندند. ایران از جمله این کشورها بود که به‌رغم اعلام بی‌طرفی علاوه بر اشغال، از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جنگ از سوی ممالک درگیر مصون نماند. اسناد مجموعه حاضر تصویری گویا و مستند از وضعیت جنگ در مناطق مختلف جهان ارائه می‌کند.

(اسنادی از جنگ جهانی دوم (۲ جلد

15,90€Price
 • نویسنده: علی‌اکبر علی‌اکبری، شهریار مرادی

  ناشر: نشر خانه کتاب

  تاریخ

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۲

  ۵۸۵ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved