"امشب هم شام رفتیم بیرون. دیروز صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم بالا سرم ایستاده. من هم پشتم را کردم بهش و خوابیدم. یکدفعه گفت: "پاشو نره خر، باید حرف بزنم باهات." من هم بلند شدم، اما رفتم توالت. نگاهش هم نکردم. تا آن‌جا که راه داشت لفتش دادم. بعد که آمدم بیرون دیدم نشسته روی مبل و ناخن‌هایش را می‌جود. فهمیدم امروز یا امروز این‌وری‌ام یا به کل آن‌وری."

افشاربندان

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved