«از قدیم‌الایام فلسفه جامع همه‌ی دانش‌ها بود و با علم تفاوتی نداشت. لیکن به تدریج، با تعیین موضوعات و روش‌های مختلف، علوم متعددی به وجود آمده و قوانین متعددی را به‌وجود آوردند. توسعه‌ی این علوم با مشکلاتی همراه بود که در تبیین علل بعید آن‌ها ناتوان بودند. ناچار احساس شد به علمی نیاز است که به این امور بپردازد واین علم مابعدالطبیعه یا متافیزیک خوانده شد...

الهیات از کتاب شفا

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved