انجیل های من، که در واقع به دو بخش اصلی تقسیم شده است روایتگر ظهور و مصلوب شدن مسیح، از زبان خود عیسی (ع) و پونتیوس پیلاطس فرمانروا است. نگاه جذاب و مثل همیشه متفاوت اشمیت این اثر را از سایر آثاری که به حوزه ی پیامبری مسیح پرداخته اند متمایز می کند.

انجیل های من داستان پیامبری و رستاخیز عیسی است ، و شروع دین مسیحیت . داستان در دو فصل تنظیم شده ؛ فصل اول با نام شب باغ زیتون که به پیامبری عیسی می پردازد و فصل دوم به نام انجیل به روایت پیلاطس که درباره رستاخیز این پیامبر است

- دو متن را انجیل های من نامیده ام تا بفهمانم که در آن ها هیچ حقیقتی در اختیار نمیگذارم ؛ حقیقت تاریخی یا حقیقت مربوط به حکمت الهی را کمتر به کار میگیرم فقط بینش بسیار ذهنی ام را از امورعرضه می کنم-

انجیل‌های من

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved