به‌تازگی از دیار غربت بازگشته بودم، و می‌خواستم قصه غربت غریبه خود بازگویم. قصه غربت من دوری از مشارق انوار بود. از نگاه من، در شرق خبری نبوده، پیش و بیش از آن که در غرب خبری نبوده باشد. در غرب، غربتی من اگر داشتم، از شدت قرابتم بود. و از این که شرق همواره از او شکایت داشته و همواره در پی‌اش دویده هیچگاه نرسیده؛ یا دیر. آنان به مدد بخت بختیار و یا همت بلند به دولت منصور رسیدند. و ما دست دور از آن دامان، روزه‌داران حسرت‌برده بر آن خوان‌ومان، زیور دروغین معنا و زهد بر خود آویختیم و رقابتی خاک‌آلود درانداختیم که غرب غرق غربت معنویت است و ما شرقیان از قربت لب‌ریخته.

اندک گستاخ و بیش مودب در حضرت مثنوی

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved