این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می‌خواهند با خواندن یک اثر تقریبا کم‌ حجم، دریچه‌ای بر افکار یونگ به رویشان گشوده شود. دکتر پاینده در مقدمه ترجمه خود، از یونگ به عنوان یکی از نخستین اندیشمندانی که از راه همفکری با فروید به شکل‌گیری و تدقیق مفاهیم نظریه روانکاوی یاری رساند، یاد می‌کند و در ادامه تصریح می‌کند: یونگ متعاقبا راه خود را از فروید جدا کرد و مکتب جدیدی را با نام روانشناسی تحلیلی بنیاد گذاشت و در عین این که بر دیدگاه فروید مبنی بر وجود ضمیر ناخودآگاه صحه گذاشت، قائل به گونه‌‌ای دیگر از ضمیر ناخودآگاه نیز بود که دیگر نه مبین اندیشه‌ها و آرزوهای کام‌نیافته و هراس‌های فردی، بلکه مخزن گرایش‌ها و افکاری است که در نزد همه ابناء بشر مشترک هستند. نویسنده کتاب در ادامه یادآور می‌‌شود: یونگ با مطالعه گسترده در نظام‌های اسطوره‌ای و فرهنگ‌های گوناگون، مجموعه‌ای از تصاویر ذهنی جهان‌شمول را تدوین کرد که در مکتب‌ او با نام کهن‌الگو مشخص می‌شوند و تفحص در کهن‌‌الگوها نه فقط راهی برای فهم الگوهای عام رفتار بشری بلکه همچنین شیوه‌ای برای قرائت نقادانه متون ادبی و آثار هنری است. هر یک از فصول این کتاب، جزء مهمی از اندیشه یونگ را با استناد به نوشته‌های خود او و با شرح و تفسیر به خواننده معرفی می‌کند.

اندیشه‌ی یونگ

11,90€Price
 • نویسنده: ریچارد بیلسکر

  مترجم: حسین پاینده

  ناشر: نشر فرهنگ جاوید

  فلسفه

  ادبیات انگلیسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۸۸

  ۱۷۶ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved