دانشگاه‌ها که تعطیل شدند، به مستانه گفتی: «مرده‌شور اون چشمای شورت رو ببرن!»

مستانه چشمهاش را آرام می‌بست و آرام باز می‌کرد. می‌خندید. می‌گفت: «خیلی هم شیرینه!»

بهتر از مستانه من می‌دانستم چشمهاش چقدر شیرین است و این شیرینی توی گلوی خیلی‌ها گیر کرده. فوری دستم را می‌گرفتی. می‌خواستی یادم برود. من هم یادم می‌رفت چشمهام چقدر ریز است. یک کم هم سر پایین. حتی این پف لعنتی هم فراموشم می‌شد. پدرت می‌گفت زود است، شوهر نمی‌کند. مستانه شانه‌اش را می‌انداخت بالا و به مادرت می‌گفت: «حالا ضرری نداره که، آدم می‌بینه دیگه...»

انگار گفته بودی لیلی

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved