شعر، به‌عنوان بستری که بخش بزرگی از اندیشه‌های ایرانی در آن جاری شده و به‌نمایش درآمده، از ابتدا دو شاخه را شاهد بوده است؛ شاخهذای که بنای آن تمرکزگرایی در اندیشه و عمل بوده و شاخه‌ای که بر تکثر تکیه داده است. این دو جریان از گذشته‌های دور شکل گرفته و در شعر معاصر خود را نمایان ساخته است. 

کتاب «ایدئولوژی و ادبیات» شامل مقاله‌هایی است که در چارچوب جامعه‌شناسی ادبیات، سعی دارد نشان دهد که بخش بزرگی از اندیشه‌های شاعرانی که از رهایی و آزادی و انسان متعالی و جامعه‌ی آرمانی سخن می‌گفتند و در برابر استبداد قرار داشتند، خود عمیقا مستبد و مبتنی بر تمرکزگرایی بوده‌اند.

ایدئولوژی و ادبیات؛ بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved