به گفته فریدون مجلسی مترجم کتاب:  ایران سوژه محوری این کتاب است. «رام» از ایران هراسی و منشا آن در جامعه اسرائیل سخن می‌گوید و اصطلاحی که برای توضیح منظور خود به کار می‌برد، «آریایی کردن اسرائیل» است که موجد نوعی تضاد است؛ چرا که این مفهوم یک تز هیتلری است که به سختی می‌توان در جامعه اسرائیل آن را پیاده کرد.

این کتاب منطق نگرانی اسرائیل» همچنین به یهودیان ایرانی اشاره می‌کند که طی دو مرحله در اسرائیل ساکن شده‌اند؛ کسانی که در اوایل تشکیل اسرائیل به این سرزمین رفتند و عده‌ای که بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، ایران را ترک کردند و راهی اسرائیل شدند. در این کتاب به این مسئله هم پرداخته شده که چرا و چگونه دسته دوم از یهودیانی که از ایران به اسرائیل رفتند، از این سرزمین به عنوان سکوی پرتابی برای رفتن به آمریکا بهره بردند و عده بسیار کمی از آنان در خود اسرائیل ساکن شدند. در این کتاب همچنین رفتار ایرانی‌های مقیم اسرائیل و وابستگی‌های فرهنگی‌شان به سرزمین مادری (ایران) واکاوی شده است.

ایران‌هراسی

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved