مجموعه ‌داستانِ ايستگاهِ بعدی ده داستان دارد با درون‌مايه‌هايی به‏ هم ‏پيوسته. داستان‌نويس جوانِ اين کتاب برای هيچ‌کدام از داستان‌های خود نام انتخاب نکرده و فقط با شماره مشخص‏شان کرده است. در داستان‌ها مؤلفه‌های جذابی چون ترس، گم ‌شدن، شک و رازآلودگی تکرار می‌شوند، به‏ نحوی که هر داستان در عينِ استقلالِ ساختاری و معنايی‌اش اتمسفر و درون‌مايه‌ی خود را در داستان‌های بعدی يا قبلی نيز بازمی‌يابد. در اکثرِ داستان‌ها حضورِ يک غريبه ذهن و آسايشِ درون ‌متنی شخصيت‌ها را به‏ هم می‌ريزد. اين غريبه گاه در هيئت مردی است حاضر در فيلم‌ها و عکس‌های شخصيت‌ها يا گاه مانندِ سايه‌ای آن‌ها را تعقيب می‌کند و ماجراهايی را برای‌شان رقم می‌زند که برای مخاطب تکان‌دهنده به نظر می‌رسد. قهرمان‌های نيما قهرمانی به‏ شدت ترس‌ خورده‌اند و در اضطراب به سر می‌برند. تلاش دارند با استفاده از رئاليسمِ شهر و زندگی خود بر اين امرِ مرموز چيره شوند اما معمولاً ماجرا جور ديگری برای‌شان رقم می‌خورد. داستان‌ها مشی روايی و قصه‌گويی دارند و در هر کدامِ اين ده داستان می‌توان حلقه‌هايی يافت که در پايان با اتصال به ‏هم می‌توانند زنجيری بسازند، زنجيری که دور وجود آدم‌های داستان پيچيده و مدام تنگ‌تر می‌شود.

ایستگاه بعدی

€5.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved