دیگر دستان ناتوان آواز هیچ عاشق رهگذری نیمه شب ضربه های بیداری بر پنجرۀ خفتۀ خواب تو نتواند که زد.

شب ، خواب ما را و دریا را خواب ما عمیق کرده است .

بخواب الینار بخواب .

من اما حرف ها دارم که با این اتاق ها بگویم ، با این درها و دیوار ها ، با این پنجره ها . 

با عابری که نمی گذرد .

با شباهنگی که نمی خواند .

با شب پره ای که نمی پرد.

با شب تابی که نمی تابد .

بخواب الینار .

خاک ، آغوش همیشۀ پذیرش است.

خاک، بستر همیشۀ آرامش است.

من بازگشته ام ، از سوی سال هایی که جز با نام و جز با یاد تو به آغاز و اتمام نرسیدند.

اینار

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved