"كتاب هنوز تمام نشده، چنان وحشتي دلش را انباشت كه ديد ديگرنمي‌تواند ادمه دهد. ترسي بي‌مهار كه از درونش مي‌جوشيد، هيچ ربطي به بيرون نداشت. با اين حال، نه مي‌توانست كتاب بخواند، نه ديگر مي‌توانست آن‌جا بماند. كتاب را همان‌طور باز، وارونه گذاشته بود روي پتو و بهت‌زده به چهارچوب درها و حفاظ‌هاي فلزي زنگ‌زده، شيشه‌هاي شكسته، سوراخِ پنجره‌هايي كه چهارچوبش را كنده بودند و برده بودند نگاه مي‌كرد. خود ر د فضاي كتاب مي‌ديد؛ و هر لحظه انتظار داشت بيايند بگيرندش." (از داستان "دلِ تاريكي") مجموعه‌اي از نُه داستان كوتاه كه نوشته‌هاي سال ۱۳۸۶ نويسنده را در بر مي‌گيرد و به‌ترتيب عبارت‌اند از: "خانه"؛ "شغال"؛ "اين هم بهار"؛ "دلِ تاريكي"؛ "روزگار پس‌رفته"؛ "بودن يا نبودن"؛ "قصه‌ي شادآباد"؛ "بازگشت به عقب"؛ و "كليد".

این هم بهار

€11.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved