"كتاب هنوز تمام نشده، چنان وحشتي دلش را انباشت كه ديد ديگرنمي‌تواند ادمه دهد. ترسي بي‌مهار كه از درونش مي‌جوشيد، هيچ ربطي به بيرون نداشت. با اين حال، نه مي‌توانست كتاب بخواند، نه ديگر مي‌توانست آن‌جا بماند. كتاب را همان‌طور باز، وارونه گذاشته بود روي پتو و بهت‌زده به چهارچوب درها و حفاظ‌هاي فلزي زنگ‌زده، شيشه‌هاي شكسته، سوراخِ پنجره‌هايي كه چهارچوبش را كنده بودند و برده بودند نگاه مي‌كرد. خود ر د فضاي كتاب مي‌ديد؛ و هر لحظه انتظار داشت بيايند بگيرندش." (از داستان "دلِ تاريكي") مجموعه‌اي از نُه داستان كوتاه كه نوشته‌هاي سال ۱۳۸۶ نويسنده را در بر مي‌گيرد و به‌ترتيب عبارت‌اند از: "خانه"؛ "شغال"؛ "اين هم بهار"؛ "دلِ تاريكي"؛ "روزگار پس‌رفته"؛ "بودن يا نبودن"؛ "قصه‌ي شادآباد"؛ "بازگشت به عقب"؛ و "كليد".

این هم بهار

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved