«گمونم چون باهاش نرفتم مهمونی دوستش دلخور شده.» بدجنسی‌ام گل كرده بود. ادامه دادم: «راستش يه وقتايی می‌ترسم نكنه پای كس ديگه‌ای وسط باشه.» امكان نداشت نيما بعد از آن همه ابراز عشق پر سوز و گداز سراغ كسی ديگر برود. هرچند وقتی امير... خاله محبوب لبخند زد. لبخندش اين بار نه گنگ بود و نه زود محو شد. گفت: «نيما عاشق توئه. هر جا هم بره و هر كسی رو هم ببينه برمی‌گرده پيش تو. كی رو پيدا می‌كنه بهتر از تو؟»

این چند روز

€17.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved