«گمونم چون باهاش نرفتم مهمونی دوستش دلخور شده.» بدجنسی‌ام گل كرده بود. ادامه دادم: «راستش يه وقتايی می‌ترسم نكنه پای كس ديگه‌ای وسط باشه.» امكان نداشت نيما بعد از آن همه ابراز عشق پر سوز و گداز سراغ كسی ديگر برود. هرچند وقتی امير... خاله محبوب لبخند زد. لبخندش اين بار نه گنگ بود و نه زود محو شد. گفت: «نيما عاشق توئه. هر جا هم بره و هر كسی رو هم ببينه برمی‌گرده پيش تو. كی رو پيدا می‌كنه بهتر از تو؟»

این چند روز

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved