مجموعه داستان کوتاه

«شمایید آقای رادوان؟ من نمی‌دانم شما چه اصراری به اعتراف کردن دارید، در حقیقت بیشتر اعترافات شما نقض قوانین مدنی و اجتماعی است، عبور از چراغ قرمز یا انداختن زباله در جاده خارج از شهر اعتراف نمی‌خواهد. بهتر است با طرح این جرائم کوچک، وقت کلیسا، من و مهمتر از همه وقت خدا را نگیرید. و...

این گلستان سعدی نیست

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved