«ایوانف مردی است ذاتاً نیک و خوش قلب که در معرض کج فهمی‌ها و افترازنی‌های اطرافیان قرار دارد و ملول از زندگی و همسر بیمار خویش از محیط خانواده می‌گریزد. دختری به نام ساشا که شیفتة او شده، و شاید به انگیزة رقّت و ترحم، می‌خواهد او را از ورطة زندگی ملال‌آورش رهایی بخشد اما ایوانف که دچار نومیدی مرگ آوری است و پس از مرگ همسرش طاقت ورود به ماجرا و زندگی جدیدی را ندارد، درست در گرما گرم جشن ازدواج با ساشا خود را با تیر می‌زند.

ایوانف

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved