یكی از مفاهیم و واژه‌های كلیدی در ادبیات عرفانی ایران، مفهوم و واژه باده است. در پژوهش حاضر، پیشینه این ‏مفهوم در شعر عرفانی فارسی بررسی شده است. از كی در ادبیات عرفانی ما لفظ می یا باده و مترادف‌های آنها، ‏مانند خمر و مدام و شراب، به معنی عشق و عاشقی به كار رفته است؟ وقتی می یا باده در اینجا به معنای عشق ‏باشد، در آن صورت معنای جام چیست؟ معنای ساقی و پیر باده فروش و میكده و خرابات چیست؟ این‌ها پاره‌ای از سوالات است كه نویسنده در كتاب باده عشق به طرح و پاسخ آنها پرداخته است. او ضمن تحلیل این ‏موضوعات از دیدگاهی تاریخی، راهی برای درك مضامین و تعبیرات استعاری زبان شعر صوفیانه، عاشقانه فارسی ‏به خواننده علاقمند نشان داده است. كتاب، شامل هشت بخش با این عناوین است: ورود عشق به تصوف و زبان شعر ‏صوفیانه، محبت و عشق، از فلسفه به تصوف، عشق در شعر صوفیانه، معنای حقیقی و معنای عرفانی ‏شراب، پیدایش معنای مجازی باده در شعر فارسی، سیر تحولات معنای عشق، (عشق حقیقی، عشق مجازی)، ‏‏عشق ازلی و باده الست و عشق كیهانی. ‏

(باده عشق (پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی

€29.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved