این اثر هشت داستان را دربردارد. عنوان داستان‌ها از این قرار است: «وازلین، پنیر و مرحوم گاسپارادزه»، «اسفار نیلگون جبروت»، «کنار اتاقک لطیف»، «پرواز سفره‌ماهی»، «خواب فرخ ثریا»، «آهو شدی به جست»، «باد نرم و آدم دوم» و «لولیدگی». در بخشی از داستان وازلین، پنیر و مرحوم گاسپارادزه می‌خوانیم: «مرگ برای چنین وضعیتی شاید زیادی قطعی باشد اما چاره چیست؟ یک حرکت غلط توی خیابان، گاهی چنان عاقبت جبران‌ناپذیری دارد که آدم تصورش را نمی‌تواند بکند. قدمی به عقب برداشتن، آن هم وقتی دهانه‌ی یکی از چاه‌های رو به احداث فاضلاب پشت سر کسی است، نتیجه‌اش این می‌شود که پیش از ردشدن قطار، آدم در عمق زمین سقوط کرده باشد. کسی چه می‌داند این چاه چقدر عمیق است. اگر امیل می‌توانست این را خواب ببیند، چاه را تا مرکز زمین و از آن‌جا تا آن سوی دیگر ادامه می‌داد و گاسپار در سقوط بی‌پایانش می‌توانست امید داشته باشد از آن سوی کره‌ی زمین، شاید جایی که قطارها توی پیاده‌رو آدم را زیر نگیرند، سر دربیاورد. اما نه! پس جاذبه چه می‌شود؟ شیطانی‌ترین قانون طبیعت. دلیل جذب شدن هر چیز به چیز دیگر، علت تمام هوس‌ها و خواهش‌ها، مقصر همه‌ی لغزش‌ها. از مرکز زمین که رد می‌شوی کمی بعد از این‌که گرانش، تکانه‌ی حرکتی را خنثی کند، دوباره باید برگردی سمت مرکز. اما اینرسی تو را از مرکز فرار می‌دهد، دوباره اسیر می‌شوی و باز از نو.»

بارش سفره ماهی

SKU: 9789642133048
11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved