این اثر هشت داستان را دربردارد. عنوان داستان‌ها از این قرار است: «وازلین، پنیر و مرحوم گاسپارادزه»، «اسفار نیلگون جبروت»، «کنار اتاقک لطیف»، «پرواز سفره‌ماهی»، «خواب فرخ ثریا»، «آهو شدی به جست»، «باد نرم و آدم دوم» و «لولیدگی». در بخشی از داستان وازلین، پنیر و مرحوم گاسپارادزه می‌خوانیم: «مرگ برای چنین وضعیتی شاید زیادی قطعی باشد اما چاره چیست؟ یک حرکت غلط توی خیابان، گاهی چنان عاقبت جبران‌ناپذیری دارد که آدم تصورش را نمی‌تواند بکند. قدمی به عقب برداشتن، آن هم وقتی دهانه‌ی یکی از چاه‌های رو به احداث فاضلاب پشت سر کسی است، نتیجه‌اش این می‌شود که پیش از ردشدن قطار، آدم در عمق زمین سقوط کرده باشد. کسی چه می‌داند این چاه چقدر عمیق است. اگر امیل می‌توانست این را خواب ببیند، چاه را تا مرکز زمین و از آن‌جا تا آن سوی دیگر ادامه می‌داد و گاسپار در سقوط بی‌پایانش می‌توانست امید داشته باشد از آن سوی کره‌ی زمین، شاید جایی که قطارها توی پیاده‌رو آدم را زیر نگیرند، سر دربیاورد. اما نه! پس جاذبه چه می‌شود؟ شیطانی‌ترین قانون طبیعت. دلیل جذب شدن هر چیز به چیز دیگر، علت تمام هوس‌ها و خواهش‌ها، مقصر همه‌ی لغزش‌ها. از مرکز زمین که رد می‌شوی کمی بعد از این‌که گرانش، تکانه‌ی حرکتی را خنثی کند، دوباره باید برگردی سمت مرکز. اما اینرسی تو را از مرکز فرار می‌دهد، دوباره اسیر می‌شوی و باز از نو.»

بارش سفره ماهی

SKU: 9789642133048
€11.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved