آنچه در این مجموعه گرد آمده، دستاورد حدود بیست سال اندیشه گری و پژوهش نویسنده آن است و کوششی است برای اندیشه تحلیلی و منطقی و دور از احساساتی‌گری درباره زبان و خط فارسی. برخی از مقاله‌ها بیشتر به جنبه تاریخی و جامعه شناختی مسائل زبان فارسی می‌پردازند و مساله زبان را در بستر بحران تاریخ و فرهنگ ما بررسی می‌کنند و برخی دیگر چاره جویی‌هایی هستند برای بازسازی و نوسازی زبان، زدودن کاستی‌های آن و به کار گرفتن سرمایه های آن تا بتواند از عهده بیان اندیشه علمی و فلسفی امروز برآید.

بازاندیشی زبان فارسی

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved