خانم طاهره باریی در راستای شعر امروز، شاعری پرُآوازه می باشد که ایشان سال هاست بطور موازی، داستان های کوتاه منتشر نموده است. اما این بار نخستین رمان خود را به ثبت می رساند. پس از رمان بوفِ کور هدایت، که سراسر میانِ اندوهِ مرگ می گذرد، بازگشت به خانه یوسف مشار، حادثه ای است میانِ شور و نور به زندگی. رمان با فصل اول در سرزمین مادری آغاز می گردد. مشار ِمتین با بوترانش در آشتی و خلوت است که سر از اینترنت بیرون می کشد و پای به اجرایی می گذارد که کهولت سنش بیش از آن به او اجازه نمی دهد. متن چند لایه ایی رمان مشار سرشار است از نیروی پُرجذبه و خلاق ِباریی. ظرافت سبک ِنگارش و تصویرپردازی های پیاپی شاعرانه به خواننده، جان و نفسی تازه می بخشد. روانکاوی هوشمندانه ی راوی بازتابِ شفافی از شخصیت ها و تیپ های رمان را به نمایش می گذارد. ما با چند نسل و تفاوت هایشان در فصل آغازین و همچنین در فصل دوم یا میانی بنام سفر روبرو هستیم

بازگشت به خانه یوسف مشار

SKU: 9781780834818
16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved