بنای ما در این نمایشنامه آن بوده است که سیمای یک‌ عصر بی‌فطرت خاکستری را با ورزش الگوهای کلامی‌ آن(به یاری نشانه‌ها) ترسیم و تازه کنیم که صرف‌نظر از بیگانه‌سازی ریخت‌های زبانی، شاداب، جوشنده با انرژی است و شاید که روی صحنه کمی هم جذاب‌ بیاید.

این نمایش به عصر قاجار برمی‌گردد و شخصیت‌هایی چون ملیجک، شاه، اعتمادالسلطنه، انیس الدوله، فخرالدوله ماستکی، جوردکی، نایب کریم‌ و...در آن حضور دارند.

باغ شب‌نمای ما

SKU: 3397/964-91750-5-9
10,90€Price
 • نویسنده: اکبر رادی

  ناشر: انتشارات نیلا


  نمایشنامه


  ادبیات فارسی

  چاپ اول: 1378

  96 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved