بانک پرسش‌های اقتصادی ترجمه‌ای آزاد از مجموعهٔ آخرین سؤالات امتحانی است که در دانشگاه‌های مشهور کانادا برای ارزشیابی دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور انطباق با واقعیت‌های اقتصادی ایران و توجه به نیازهای علمی کشور لازم بود برخی از پرسش‌ها در این کتاب تا حدودی تغییر یابند تا آخرین مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی خرد متناسب با ابعاد و اهمیت هر موضوع در پهنهٔ مسائل روز و با درنظرگرفتن شرایط بومی و اوضاع و احوال اقتصادی ایران ارائه شوند.

در کتاب حاضر پرسش‌های گوناگون و متنوعی مانند چگونگی رضایت بیشینهٔ مصرف‌کنندگان با محدودیت درآمدی، کارایی بیشینهٔ اقتصادی در سطح فعالیت بنگاه‌ها، ساختار بازارها و تأثیر آن در قیمت و محصول، تعادل یا عدم تعادل بازار، دخالت دولت در تنظیم بازارها، کارایی و برابری و اقتصاد رفاه با استفاده از نمودار و جدول طراحی و ارائه شده است. طرح پرسش‌های اقتصادی به منظور ارزشیابی آموزش مفاهیم نظری اقتصاد خرد که به‌صورت پیچیده در کتاب‌های دانشگاهی و کلاس‌های درس ارائه می‌شوند از جمله کاربردهای مفید این کتاب است.

بانک پرسش‌های اقتصادی

€17.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved