بانک پرسش‌های اقتصادی ترجمه‌ای آزاد از مجموعهٔ آخرین سؤالات امتحانی است که در دانشگاه‌های مشهور کانادا برای ارزشیابی دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور انطباق با واقعیت‌های اقتصادی ایران و توجه به نیازهای علمی کشور لازم بود برخی از پرسش‌ها در این کتاب تا حدودی تغییر یابند تا آخرین مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی خرد متناسب با ابعاد و اهمیت هر موضوع در پهنهٔ مسائل روز و با درنظرگرفتن شرایط بومی و اوضاع و احوال اقتصادی ایران ارائه شوند.

در کتاب حاضر پرسش‌های گوناگون و متنوعی مانند چگونگی رضایت بیشینهٔ مصرف‌کنندگان با محدودیت درآمدی، کارایی بیشینهٔ اقتصادی در سطح فعالیت بنگاه‌ها، ساختار بازارها و تأثیر آن در قیمت و محصول، تعادل یا عدم تعادل بازار، دخالت دولت در تنظیم بازارها، کارایی و برابری و اقتصاد رفاه با استفاده از نمودار و جدول طراحی و ارائه شده است. طرح پرسش‌های اقتصادی به منظور ارزشیابی آموزش مفاهیم نظری اقتصاد خرد که به‌صورت پیچیده در کتاب‌های دانشگاهی و کلاس‌های درس ارائه می‌شوند از جمله کاربردهای مفید این کتاب است.

بانک پرسش‌های اقتصادی

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved