کتاب بر بال بحران مقاطعی از زندگی و کارنامه‌ی سیاسی علی امینی را از نگاه فرزندش، ایرج امینی، تصویر می‌کند. ایرج امینی برای ارائه‌ی تصویری منصفانه، زندگی سیاسی پدرش را بررسی کرده است و برای تألیف این زندگی‌نامه از یادداشت‌های شخصی دکتر امینی و اسناد دست‌اول داخلی و خارجی بهره برده است.
علی امینی، اشراف‌زاده‌ی متجدد قاجار، از سنین جوانی رؤیای نخست‌وزیری را در سر می‌پروراند. او کار سیاسی را با معاونت قوام‌السلطنه آغاز کرد و پس از عضویت در کابینه‌ی اول دکتر مصدق، و کابینه‌های سپهبد زاهدی و حسین علاء، در سال‌های بحرانی 41-1340به نخست‌وزیری رسید. امینی بی‌شک از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رجال سیاسی ایران در عصر پهلوی است.
کتاب شامل 26 فصل است که از کودکی و نوجوانی تا پایان زندگی دکتر امینی را شامل می‌شود.
 

بر بال بحران

33,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved