دو نوجوان در اينترنت در مورد يهود و نژاد آريايی ويک قضيه تاريخی با يكديگر درگيری پيدا می‌كنند و اين درگيری به دنيای واقعيت نيز كشيده می‌شود. به موازات اين دعوا شاهد زندگی دو نسل ديگر از خانواده نوجوان مخالف يهودها در دوران جنگ آلمان و غرق شدن كشتی می‌باشيم. در حقيقت مبحث اصلی، نحوه نگرش سه نسل می‌باشد.

بر گام خرچنگ

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved