به «مصرف گرایی» بعنوان یک مسئله روانشناسی می پردازیم. شخص مصرف کننده (در حد افراط) نیازمند روان درمانی است. ما همه مصرف کننده هستیم ، باید بخوریم و بپوشیم و خانه داشته باشیم. اما نوعی مصرف هست که از حرص و آز برمی خیزد. وسواسی برای خوردن ، خریدن ، تملک و مصرف هرچه بیشتر ما پول کافی برای خرید نداریم و از این رو می خواهیم به دارایی خود بیافزاییم. مثل فرد چاق که دهانش باید دائما بجنبد تا احساس آرامش کند و از نخوردن نهراسد، مصرف فزاینده راهی است برای رهایی برخی از افراد از افسردگی، غافل از اینکه مصرف وعده بهبود می دهد اما نگرانی و افسردگی پنهان را تسکین نمی دهد. مصرف احساس تهی بودن و درماندگی را موقتا از بین می برد.

به‌نام زندگی

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved