نخستين رمان نرگس جورابچيان، مترجم زبان روسی که چند داستان کوتاه نیز پیش از آن منتشر کرده بود با نام «به وقت بهشت»در چهار فصل پاییز، تابستان، بهار و زمستان روایت شده است. فصل‌هاي کتاب در واقع بر اساس فصل‌هاي طبيعت طبقه‌بندي شده اند. کتاب در چند صفحه نخست با شیوه روایت خاصی که از تولد شخصیت اصلی دارد خواننده را با خود همراه می کند:

"ما سه نفر بودیم، اولی بی معطلی آمد، دومی پایش را کرد توی یک کفش و گفت نمی آیم، من سومی بودم، با تردید بین آمدن و نیامدن." 

به وقت بهشت

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved