"يک ماه بود که هر شب به خانه که مي‌رسيدم مي‌ديدم کسي يک کيسه‌زباله را درست گذاشته جلوِ در پارکينگ. خيلی ناراحت‌کننده بود. بايد در آن سوز سرما پياده مي‌شدم، با پا آن را کنار مي‌کشيدم و در را باز مي‌کردم و بعد ماشين را توی پارکينگ مي‌گذاشتم. صبح‌ها از کيسه‌زباله خبری نبود. کسی که اين کار را مي‌کرد نظم عجيبی در کارش داشت، هميشه کيسه را جای ثابتي مي‌گذاشت و حتا يک روز هم وظيفه‌ی مقدسش را ترک نمی‌کرد. لجم درآمده بود. يک نفر که حوصله ندارد تا سر کوچه برود آپارتمان ما را نشان کرده که بي‌عرضگي از سروروی ساکنانش می‌ريزد؛ يک دبير بازنشسته و دخترش، پيرزن غرغروی پرچانه، زن و شوهری جوان که فقط عجله دارند زودتر چراغ را خاموش کنند و من."

بودای رستوران گردباد

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved