آن روز را هرگز فراموش نخواهم کرد. اواخر ماه سپتامبر بود ، اما انگار هنوز اواسط تابستان است. آسمان کاملاً روشن بود و جیرجیرکها روی درختان آواز می خواندند. 
من و کافی اول بعدازظهر برای جمع آوری خوشه های انگوری که قیچیهای انگورچینان آنها را فراموش کرده بودند ، به تاکستانها رفته بودیم.

کافی بهترین دوست و همراه من بود. با هم بزرگ شده بودیم ، من روی دو پا و او روی چهارپا.

کافی یک سگ بود ، قشنگترین و باهوشترین سگهای دنیا ... این را فقط به این خاطر نمی گویم که سگ من بود ، او واقعاً همین طور بود . موهایش مثل ابریشم برق می زد.

بچه‌های محله‌ی کرواروس

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved